EndringsTeam bidrar aktivt for å påvirke Unge Voksne (18-30) til adferdsendring via:

 • tett, regelmessig oppfølging

 • fysisk og sosial aktivitet

 • kognitive adferds samtaler

 • enkel tilgjengelighet

 • brobygging mot andre aktører og helsevesen

 • veiledning til pårørende 

EndringsTeam hjelper aktivt til adferdsendring blant unge voksne (18-30 år) med psykiske- og/eller rusutfordringer. Mange i målgruppen har falt mellom ulike «stoler» i velferdssystemet, og de står i fare for å falle (unødvendig langt) utenfor samfunnet.

 

EndringsTeam er en langsiktig oppfølgingstjeneste som jobber både forebyggende,  «reparerende» og vedlikeholdende gjennom tett oppfølging. Vi mener det er viktig å bygge et samarbeidende og solid team rundt den som har det vanskelig for å sikre best mulig hjelp.

 

Vi ser at mange unge voksne hverken er friske nok til å søke den hjelpen som finnes, eller er psyke nok til å “kvalifisere” for behandling innenfor det offentlige system. Gruppen Ung Ufør er dessverre stigende.

 

Vår visjon er å få de unge tilbake, og å få dem til å fungere selvstendig. Dette gjør vi ved tett oppfølging, og ved å være en veiviser inn mot andre fagdyktige aktører for bedret og raskere utvikling.

 

EndringsTeam er også en likepersons-tjeneste for pårørende. Vi tar pårørende på alvor, og de lyttes til.  Vi har god oversikt over andre aktører som kan anbefales for videre hjelp. En likeperson har generelt bedre forutsetninger for å forstå situasjonen den pårørende befinner seg i.

Hva vi gjør og hvordan

Vi følger opp tett!

 

Vi driver ikke tradisjonell behandling, men ser HELE mennesket. Vi har fokus på å styrke din friske side ved å gjøre helt normale aktiviteter, samt kartlegge ressursene som bor i deg.

 

Våre verdier er fundamentert rundt tillit, og vi vet derfor at det må bygges gode relasjoner over lang tid. Ved å jobbe langsiktig får vi til gradvis endring.

 

Aktiviteten skreddersys etter ønske/behov uten henvisning, saksbehandlingstid eller ventelister. Vi har personell med kompetanse til å oppfylle tjenestens formål.

 

Samhandling, medvirkning og brobygging

 

Pårørende, eller andre rundt, er inngangsporten for at vi kommer i kontakt med ungdommen. Deres rolle undervurderes ikke. Snarere blir pårørende sett på som en viktig ressurs i forhold til støtte, motivasjon og samarbeid.

 

 

Ungdom/Bruker

Som ungdom/bruker får du:

 • Tett fysisk og sosial oppfølging over lengre tid, med én til én kontaktperson, og siden med flere, jevngamle voksne for sosialisering og bekjentskap.
 • Brukermedvirkning og skreddersydde løsninger vedrørende frekvens på oppfølging og type aktivitet
 • Mulighet for arbeidstrening.
 • Muligheter for påkobling til neste steg: kurs/skolering, behandlingstilbud.

Pårørende

Som pårørende får du:

 • En gratis førstegangs samtale, helt uforpliktende.
 • Muligheter for samhandling og påvirkning om tenkelige, skreddersydde løsninger.
 • En fast kontaktperson som lytter og tar deg på alvor.
 • Følelsen av å kunne bidra som en nyttig ressurs.
 • Avlastning og hjelp til din ungdom
 • En rådgiver og likeperson som forstår situasjonen.
 • En veiviser mot andre fagkompetente hjelpeinstanser.

Samarbeidspartnere

Sats

SATS bidrar til ungdommens psykiske helse: Tilrettelegger fasilitetene slik at ungdom, sammen med EndringsTeam, kan ta i bruk treningssenteret på dagtid.

Abiko Norsk A/S

Abiko A/S tilrettelegger arbeidsoppgaver som er tilpasset den enkelte noen timer i uken. De fokuserer på mestringsfølelse og verdi.

By S. Dyrkorn

By S. Dyrkorn as er en god støttespiller som bidrar aktivt med finansielle midler gjennom salg av sine Astrid vesker.

Nye samarbeidspartnere

Vi søker etter nye samarbeidspartnere til å støtte vårt arbeid. Ta kontakt hvis du er interessert.

Om oss

Formål:

EndringsTeam as er et sosialt entreprenørskap hvis formål er adferdsendring blant unge voksne (18-30 år) om sliter med psykiske- og/eller rus utfordringer. Videre å bidra til bedret helse og livskvalitet for denne målgruppen, og unngå at den blir stående utenfor samfunnet for lenge.

 

 

Visjon:

Å få unge voksne tilbake til samfunnet (inn i skole/jobb) for utvikling og selvstendighet. Bidra til samfunnseffekt ved avlastning på velferdssystemet (redusere antall “Unge Uføre”).

 

 

Mål:

Forebygge mot ensomhet, utenforskap, inaktivitet og selvmord.

Utvikle følelsen av fellesskap og skole- og jobbtilhørighet.

Vedlikeholde positive endringer ved  langtids-oppfølging.

 

 

 

 

 

 

EndringsTeam AS ble stiftet januar 2021 av gründer Tone Behncke. Som mor/pårørende ser hun at det offentlige helseapparatet ikke har ressurser nok til å hjelpe hennes ungdom på den måten som er mest hensiktsmessig.

Gjennom egen erfaring har hun sett hva som kan fungere, og hun ønsker derfor å bidra til at flere familier med liknende utfordringer får tettere oppfølging og den  hjelpen de trenger.

 

Ved tilpassede løsninger for den enkelte familie og dens unge voksne, ønsker EndringsTeam å være en ekstra ressurs og et supplement til offentlige helsetjenester.

Kontakt

Tone Behncke, Gründer, MBM, billedkunstner, PT, over 30 års erfaring som instruktør innen fysisk helse.

Epost: tone@endringsteam.no
Mob. 909 48 864